Konkurs sprawnościowy „Nabierz mocy do pomocy” dla członków i sympatyków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

realizowany jako element promujący projekt „Ludziom na ratunek – zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP z województwa kujawsko-pomorskiego – etap III”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013.

Organizatorem konkursu jest:
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
ZOSP RP w Toruniu

Opis zadania/próby:
Test Wingate jest jednym z najbardziej wiarygodnych testów wykorzystywanych do oceny wydolności. Próba realizowana na cykloergometrze kolarskim, polega na jeździe na w/w urządzeniu w czasie 30 sekund, na indywidualnym obciążeniu zależnym od masy ciała zawodnika. Zwycięzcą zawodów jest osoba, która w czasie 30 sekund wygeneruje największą prędkość. Test powinien zostać rozpoczęty na sygnał badającego, podczas, gdy badany ma za zadanie uzyskać w jak najkrótszym czasie od chwili startu, jak najwyższą częstość pedałowania oraz starać się utrzymać ją przez cały czas trwania próby. Próba kończy się na wyraźny sygnał badającego.

Założenia organizacyjne:
Zawodnicy zostaną podzieleni na grupy o zbliżonej masie ciała, co ułatwi szybką korektę obciążenia na cykloergometrze kolarskim. Przed startem w próbie zawodnicy zrealizują rozgrzewkę ogólnorozwojową. Każdy zawodnik będzie miał indywidualnie dopasowaną pozycję.Każdy będzie mógł równieżspróbować swoich sił na cykloergometrze przed wykonaniem właściwego zadania.

  • Ilość cykloergometrów startowych: 2 szt.
  • wiek od 10-16 lat
  • pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego
  • konkurs jest bezpłatny, nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia
  • do finału przejdzie po 4 zawodników w każdej z kategorii, czyli w sumie 16 zawodników trafi do finału.
  • czekają atrakcyjne nagrody: zwycięzca każdej kategorii otrzyma rower, dla pozostałych finalistów upominki. Każdy zawodnik będzie mógł poprawić swój wynik w kolejnej eliminacji.
  • Konkurs ma charakter indywidualny!

 

Eliminacje odbędą się podczas obozu szkoleniowo-wypoczynkowego w Pile-Młyn w TERMINACH:

4, 5 lipca

18, 19 lipca

UWAGA! ZAINTERESOWANI UDZIAŁEM W KONKURSIE ZOBOWIĄZANI SĄ DO PRZYJAZDU NA TEREN WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWEGO „NIAGARA” W PILE-MŁYN, GMINA GOSTYCYN W GODZINACH 8:00-10:00.

Konkurs został objęty Patronatem Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP